Decyzja administracyjna ws. wodociągu w Reptowie

Dąbrowa Chełmińska 8.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, że dnia 8 czerwca 2017 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 316/12 i 316/8 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Reptowo gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (8 czerwca 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (8 czerwca 2017, 14:40:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289