Wszczęcie postępowania: Wodociąg REPTOWO

Dąbrowa Chełmińska 18.04.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek P. Michała Perzan postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 316/12 i 316/8 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Reptowo Gmina Dąbrowa Chełmińska.  
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (18 kwietnia 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (18 kwietnia 2017, 17:42:12)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (18 kwietnia 2017, 17:46:39)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 272