przystąpieniu do sporządzenia MPZP części wsi Dąbrowa Chełmińska

 
Dąbrowa Chełmińska, dnia 15 marca 2017 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia  4 czerwca 2016 r. poz. 778  późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXVII.231.2017 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w terminie do dnia 7 kwietnia   2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (15 marca 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (15 marca 2017, 09:34:20)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (17 marca 2017, 12:28:47)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 405