OBWIESZCZENIE: zostało wszczęte postępowanie - budowa linii niskiego napięcia w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska 11.08.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 8 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek P. Rafała Pulchnego Zastępcy Dyrektora Oddziału Północ w ENEA Serwis Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy ul. Opławiec 154 działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 92, 58/14, 58/24, 58/10 obręb Wałdowo Królewskie.

W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (11 sierpnia 2016)
Opublikował: Sławomir Zieliński (11 sierpnia 2016, 14:33:12)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (11 sierpnia 2016, 14:52:53)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 513