OBWIESZCZENIE: decyzja administracyjna celu publicznego - wydzielenie gruntów pod drogę

Dąbrowa Chełmińska 27.06.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wydzieleniu gruntów pod gminną drogę publiczną nr 050536C na skrzyżowaniu gminnych dróg publicznych nr 0505536C i Nr 050535C – realizacja inwestycji na działce nr 80/2 we wsi Otowice  obręb ewidencyjny Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (27 czerwca 2016)
Opublikował: Sławomir Zieliński (28 czerwca 2016, 13:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202