Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce położonej w obrębie geodezyjnym Bolumin

Dąbrowa Chełmińska 8.06.2016 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 80/3 we wsi Boluminek, obręb Bolumin, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 czerwca 2016)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 czerwca 2016, 11:22:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278