OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej

Dąbrowa Chełmińska 8.06.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 778] zawiadamiam, że w dniu  6 czerwca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek P. Wiesławy Ptaszek działającej w imieniu i na rzecz Rafała i Marty Ptaszek postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej o długości ok 175 m na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 312/5 i 312/16 we wsi Gzin obręb geodezyjny Gzin Górny.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 czerwca 2016)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (9 czerwca 2016, 11:18:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268