OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

 
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku socjalno-gospodarczego dla obsługi boiska sportowego /kort tenisowy/ w miejscowości Strzyżawa na działce nr ewid. 127/32 obręb Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm.  w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (22 lipca 2015)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (22 lipca 2015, 10:24:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579