Postępowanie administracyjne: lokalizacja inwestycji celu publicznego- budowę sieci wodociągowej

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 9 lipca 2015 r. zostało wszczęte na wniosekpostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej o długości 865 m na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 84/23, 84/24, 84/15, 311 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska przy ul. Wyzwolenia.
            
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 lipca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (13 lipca 2015, 22:06:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 460