Decyzja-lokalizacja inwestycji celu publicznego: Wodociąg Otowice

Dąbrowa Chełmińska 4.05.2015 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199] zawiadamiam, że dnia 4.05.2015 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu PE Ø110 o długości ok. 670 m na działce nr 112 obręb ewidencyjny Otowice gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                
                                                                                               
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (4 maja 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (4 maja 2015, 15:38:13)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (4 maja 2015, 15:41:34)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 503