Wszczęto postępowanie:lokalizacja inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 7.04.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu  1 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska działającego w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu PE Ø110 o długości 670 m na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 112 obręb geodezyjny Otowice,  Gmina Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (7 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (8 kwietnia 2015, 16:08:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399