OBWIESZCZENIE: Decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska  23.03.2015 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199] zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2015 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci SN 15 kV, nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 55 i 63 obręb ewidencyjny Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (23 marca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (23 marca 2015, 15:41:22)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (23 marca 2015, 15:50:46)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556