OBWIESZCZENIE: wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska  17.03.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199] zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2015 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii elektroenergetycznej SN kablowej od stanowiska 709 do stanowiska 714 istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Słończ - realizacja inwestycji na działce nr 155 obręb Słończ, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (17 marca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (17 marca 2015, 18:16:12)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (23 marca 2015, 15:51:46)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 398