Obwieszczenie:Został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 10.03.2015 r.
 
                                                      
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci SN 15 kV, nn 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach Nr 55 i 63 obręb ewidencyjny Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 20.03.2015 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                               
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (10 marca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (11 marca 2015, 14:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451