OBWIESZCZENIE:zebranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska, dnia 4.03.2015 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN kablowej od stanowiska 709 do stanowiska 714 istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Słończ  na działce nr 155 obręb Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 13.03.2015 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (4 marca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (4 marca 2015, 15:01:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 401