OBWIESZCZENIE:decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska  27.02.2015 r.
 
                                                     OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199] zawiadamiam, że w dniu  27 lutego 2015 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn i SN wraz z demontażem istniejącej słupowej stacji transformatorowej, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn na działce nr 124/7, wykonanie kablowej sieci SN i nn, wykonanie złączy kablowych i kablowo-pomiarowych nn oraz realizacja słupów nn, w tym również z zakresu oświetlenia drogowego na działkach nr 388, 128/12, 162, 127/34, 139/4, 5155/1, 127/38, 127/35, 127/36, 127/33, 138, 122/2, 124/17, 124/7, 142/1 obręb Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (27 lutego 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (27 lutego 2015, 11:28:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 432