Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej linii napowietrznej na działkach we wsi Strzyżawa.

Dąbrowa Chełmińska 18.02.2015 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej nn i SN wraz z demontażem istniejącej słupowej stacji transformatorowej, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wykonanie kablowej sieci SN i nn wykonanie złączy kablowych i kablowo pomiarowych nn oraz realizacja słupów nn w tym również z zakresu oświetlenia drogowego na działkach nr 388, 128/12, 162, 127/34, 139/4, 5155/1, 127/38, 127/35, 127/36, 127/33, 138, 122/2, 124/17, 124/7, 142/1 obręb Ostromecko we wsi Strzyżawa.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do dnia 26.02.2015 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (19 lutego 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (19 lutego 2015, 14:47:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 934