OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Słończ

Dąbrowa Chełmińska 28.01.2015 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
              Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 27.01.2015 r. zostało wszczęte na wniosek P. Lecha Drzewieckiego Dyrektora Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz ENEA Operator ul. Kąpielowa 6; 85-513 Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii elektroenergetycznej SN kablowej od stanowiska 709 do stanowiska 714 istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Słończ  na działkach Nr 155 obręb Słończ.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (28 stycznia 2015)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (28 stycznia 2015, 16:19:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 681