OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej we wsi Strzyżawa

Dąbrowa Chełmińska 31.12.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 17.12.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. Pawła Michalskiego Kierownika Działu Wspomagania Dystrybucji działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn i SN wraz z demontażem istniejącej słupowej stacji transformatorowej, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn,  wykonanie kablowej sieci SN i nn, wykonanie złączy kablowych i kablowo pomiarowych nn oraz realizacja słupów nn w tym również z zakresu oświetlenia drogowego na działkach nr  388, 128/12, 162, 127/34, 139/4, 5155/1, 127/38, 127/35, 127/36, 127/33, 138, 122/2, 124/17, 124/7, 142/1  obręb Ostromecko we wsi Strzyżawa.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (31 grudnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 grudnia 2014, 13:48:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487