Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 12.12.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami] zawiadamiam, że dnia 12.12.2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 63/1 położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 grudnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 grudnia 2014, 10:58:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658