Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 obręb Gzin Górny.

Dąbrowa Chełmińska  6.11.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku od km 13+310,66 do km 13+480 w miejscowości Gzin na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 321 i 311 obręb Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (6 listopada 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (6 listopada 2014, 13:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624