Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę linii napowietrznej we wsi Strzyżawa.

Dąbrowa Chełmińska  4.11.2014 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
   
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu  4 listopada 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn. i SN wraz z demontażem istniejącej słupowej stacji transformatorowej, budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn.,  wykonanie kablowej sieci SN i nn., wykonanie złączy kablowych i kablowo pomiarowych nn. oraz lokalizacja słupów nn. w tym również z zakresu oświetlenia drogowego na działkach nr  388, 128/12, 162, 127/34, 139/4, 5155/1, 127/37, 128/8, 127/20 128/9, 128/10, 128/13, 128/7, 127/35, 127/36, 127/33, 138, 122/2, 124/17, 124/7, 142/1 obręb Ostromecko we wsi Strzyżawa.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 listopada 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 listopada 2014, 15:02:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496