OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na nieruchomości w Wałdowie Król.

Dąbrowa Chełmińska 31.10.2014 r.
   
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 29.10.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. Laury Ligarzewskiej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu PE Ø90 długości ok. 170 m na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym działki 63/1 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie,  Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (31 października 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 października 2014, 09:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 836