Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zatoki autobusowej w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska, dnia  27.10.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 relacji Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku od km 13+310,66 do km 13+480 w miejscowości Gzin na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 321 i 311 obręb Gzin Górny.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 5.10.2014 r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 października 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 października 2014, 15:47:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573