OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zatoki autobusowej w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska 06.10.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 12.09.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr Mirosława Kielnik Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej 551 relacji Strzyżawa – Wąbrzeźno na odcinku od km 13+310,66 do km 13+480 w miejscowości Gzin na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 321 i 311 obręb ewidencyjny Gzin Górny,  Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (6 października 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (6 października 2014, 10:30:19)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (27 października 2014, 09:06:12)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642