Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej n.n. na działkach w miejscowości Reptowo obręb Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska  12.09.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu  12 września 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. dla zasilania złączy kablowo-pomiarowych dla budynków mieszkalnych na działkach budowlanych nr 333/16 i 333/24-333/30 w miejscowości Reptowo na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 333/10, 289/1, 333/16, 333/19, 333/24, 333/25, 333/26, 333/27, 333/28, 333/29, 333/30 i 334/21  obręb Ostromecko, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (12 września 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (12 września 2014, 10:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 577