Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami

Dąbrowa Chełmińska  8 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu  8 września 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN 15 kV i nn 0,4 kV dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego – realizacja inwestycji na działkach nr 334/1 obręb Dąbrowa Chełmińska i 112 obręb Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (8 września 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (8 września 2014, 12:22:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 863