Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji transformatorowej w Dąbrowie Chełmińskiej i Otowicach

Dąbrowa Chełmińska, dnia 28.08.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN 15 kV i nn 0,4 kV dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego – realizacja inwestycji na działkach nr 334/1 obręb Dąbrowa Chełmińska i 112 obręb Otowice.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 5.09.2014 r. w godzinach urzędowania.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (28 sierpnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (28 sierpnia 2014, 13:43:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 959