OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej n.n. dla budynków mieszkalnych w miejscowości Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 25.07.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE  
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r.,  poz. 647 z późn. zm.], zawiadamiam, że w dniu 17.07.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. Adama Mike  działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. dla zasilania złączy kablowo pomiarowych dla budynków mieszkalnych na działkach budowlanych nr 333/16 i 333/24 – 333/30  w miejscowości Reptowo na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 333/10, 289/1, 333/16, 333/19, 333/24, 333/25, 333/26, 333/27, 333/28, 333/29, 333/30 i 334/21 obręb Ostromecko.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 lipca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (25 lipca 2014, 10:37:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711