Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii SN kablowej w miejscowości Słończ

Dąbrowa Chełmińska  24.07.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 24 lipca 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN kablowej od stanowiska 709 do stanowiska 714 istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Słończ - realizacja inwestycji na działkach nr 5/16, 132 i 141/1 obręb Słończ, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 lipca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 lipca 2014, 10:00:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 973