Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej na działkach w miejscowości Słończ.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 15.07.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN kablowej od stanowiska 709 do stanowiska 714 istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Słończ  na działkach nr 5/16, 132 i 141/1 obręb Słończ, gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 23.07.2014 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 lipca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 lipca 2014, 14:24:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1075