OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej działkach obręb Dąbrowa Chełmińska i obręb Otowice.

Dąbrowa Chełmińska 11.07.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 9.0 7.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. Pawła Michalskiego Kierownika Działu Wspomagania Dystrybucji w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV w ramach inwestycji: budowy słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN 15 kV i nn 0,4kV dla potrzeb budownictwa jednorodzinnego na działkach nr 334/1 obręb Dąbrowa Chełmińska i 112 obręb Otowice.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (11 lipca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (11 lipca 2014, 11:10:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940