OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na nieruchomości we wsi Gzin

Dąbrowa Chełmińska 25.06.2014 r.
   
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 24.06.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. Wiolety i Mariusza Pokornieckich postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 290/2 obręb geodezyjny Gzin Górny we wsi Gzin Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (25 czerwca 2014, 13:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797