Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowo-napowietrznej na nieruchomościach we wsi Wielka Kępa i Mozgowina

Dąbrowa Chełmińska  06.05.2014 r.
 
                                                    
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu  6 maja 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie linii kablowo-napowietrznej Sn-15kV oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego w relacji stacja transformatorowa „Pałcz – linia napowietrzna SN-15 kV” Ostromecko odgałęzienie w kierunku Reptowa. Etap II – odcinek na terenie gm. Dąbrowa Chełmińska na nieruchomościach w obrębie ewidencyjnym Wielka Kępa działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 29/6, 29/5, 37/6, 39/1, 38, 76, 65, 83/1, 80, 61, 58 we wsi Wielka Kępa i Mozgowina oraz w obrębie ewidencyjnym Ostromecko działki oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 5138, 292, 299/8 we wsi Reptowo.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (6 maja 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (6 maja 2014, 11:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683