Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach w Reptowie

Dąbrowa Chełmińska 5.05.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że dnia 5.05.2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 298, 289/1, 333/15 w Reptowie obręb ewidencyjny Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (5 maja 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (5 maja 2014, 11:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 948