Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

Dąbrowa Chełmińska  25.04.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN 15kV i nn 0,4kV dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach nr 334/1, 335/1, 218/2, 218/3, 218/4 obręb Dąbrowa Chełmińska oraz na działce nr 112 obręb Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (25 kwietnia 2014, 12:38:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221