Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowo-napowietrznej oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego na nieruchomościach we wsi Wielka Kępa i Mozgowina

Dąbrowa Chełmińska, dnia 17.04.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowo-napowietrznej Sn-15kV oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego w relacji stacja transformatorowa „Pałcz – linia napowietrzna SN-15 kV” Ostromecko odgałęzienie w kierunku Reptowa. Etap II – odcinek na terenie gm. Dąbrowa Chełmińska na nieruchomościach w obrębie ewidencyjnym Wielka Kępa działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 29/6, 29/5, 37/6, 39/1, 38, 76, 65, 83/1, 80, 61, 58 we wsi Wielka Kępa i Mozgowina oraz w obrębie ewidencyjnym Ostromecko działki oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 5138, 292, 299/8 we wsi Reptowo.

W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 30.04.2014 r. w godzinach urzędowania.

 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 kwietnia 2014, 08:53:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729