Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej

Dąbrowa Chełmińska, dnia 15.04.2014 r.
   
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN 15kV i nn 0,4kV dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na działkach nr 334/1, 335/1, 218/2, 218/3, 218/4 obręb Dąbrowa Chełmińska oraz na działce nr 112 obręb Otowice, gm. Dąbrowa Chełmińska.
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 24.04.2014 r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (15 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 kwietnia 2014, 15:58:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176