Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej na działkach obręb Dąbrowa Chełmińska i obręb Gzin Górny.

Dąbrowa Chełmińska 11.04.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że dnia 11.04.2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 336, 515, 307/3 obręb Dąbrowa Chełmińska oraz działkach nr 321, 327, 326/1, 326/3, 326/6 obręb Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (11 kwietnia 2014, 10:05:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841