Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupa linii napowietrznej z przyłączem kablowym dla zasilania budynku w miejscowości Gzin.

Dąbrowa Chełmińska 7.04.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że dnia 7.04.2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa linii napowietrznej nn - 0,4 KV wraz z przyłączem kablowym nn – 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 196/3 w miejscowości Gzin – realizacja inwestycji na działce nr 266 w miejscowości Gzin, obręb geodezyjny Gzin Górny, gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (7 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (7 kwietnia 2014, 09:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1194