Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej na działkach obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska oraz we wsi Gzin.

Dąbrowa Chełmińska 1 .04.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn0,4kV na działkach nr 336, 515 i 307/3 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska oraz na działkach nr 321, 327, 326/1, 326/3 i 326/6 obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin.

                W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 10.04.2014 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (1 kwietnia 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (1 kwietnia 2014, 11:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 659