Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupa linii napowietrznej wraz z przyłączem kablowym na działce w Gzinie Górnym

Dąbrowa Chełmińska 25.03.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa linii napowietrznej nn-04kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 196/3 w miejscowości Gzin na działce nr 266 obręb ewidencyjny Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.

                W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 4.04.2014 r. w godzinach urzędowania.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 marca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (25 marca 2014, 10:46:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214