OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na nieruchomości we wsi Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 17.03.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 13.03.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. Jacka Olszewskiego Prezesa Zarządu PRO-IMMOBILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Chełmińska 3A postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnymi działki 298, 289/1, 333/15 obręb geodezyjny Ostromecko we wsi Reptowo.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (17 marca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (17 marca 2014, 11:04:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990