OBWIESZCZENIE: Wznowienie postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowo-napowietrznej oraz rurociągu [...].

Dąbrowa Chełmińska 10.03.2014 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 10.03.2014 r. na wniosek Pana Tomasza Marek Kierownika Wydziału Zarządzania Rozwojem Sieci w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz działającego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 marca 2014 r. ( data wpływu 7.03.2014 r.) zostało podjęte  zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowo-napowietrznej Sn-15kV oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego w relacji stacja transformatorowa „Pałcz II – linia napowietrzna SN-15 kV” Ostromecko odgałęzienie w kierunku Reptowa. Etap II – odcinek na terenie gm. Dąbrowa Chełmińska na nieruchomościach w obrębie ewidencyjnym Wielka Kępa działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 29/6, 29/5, 37/6, 39/1, 38, 76, 65, 83/1, 80, 61, 58 we wsi Wielka Kępa i Mozgowina oraz w obrębie ewidencyjnym Ostromecko działki oznaczone numerami ewidencyjnymi nr 5138, 292, 299/8 we wsi Reptowo.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dabrowa Chełmińska (10 marca 2014)
Opublikował: Sławomir Zieliński (10 marca 2014, 15:39:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 761