Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-wstawienie słupa SN z rozłącznikiem oraz ułożenie kabla na działce w Gzinie Górnym

Dąbrowa Chełmińska 3.03.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że dnia 3.03.2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wstawieniu słupa SN z rozłącznikiem w istniejącą linię napowietrzną oraz ułożenie odcinka kabla na działce nr 43/1 obręb Gzin Górny między projektowanym słupem a projektowanym kablem na działce nr 55 obręb Gzin Górny w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 54/3 obręb Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (3 marca 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 marca 2014, 12:29:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1339