OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach w Dąbrowie Chełm. oraz w Gzinie.

Dąbrowa Chełmińska 26.02.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.02.2014 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tadeusza Koniecznego reprezentującego firmę PROJ-FIN Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Dworcowa  81/306 85-009 Bydgoszcz  działając ego w imieniu i na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Strzeszyńska 58 postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn0,4kV na działkach nr 336, 515 i 307/3 obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska oraz na działkach nr 321, 327, 326/1, 326/3 i 326/6 obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (26 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 lutego 2014, 12:26:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754