Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa drogi gminnej w klasie pieszo-jezdnia łączącej ulicę Spokojną z ulicą Słoneczną w miejscowości Czarże

Dąbrowa Chełmińska  24.02.2014 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w klasie pieszo-jezdnia łączącej ulicę Spokojną z ulicą Słoneczną w miejscowości Czarże na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 241/32 w obrębie ewidencyjnym Czarże gm. Dąbrowa Chełmińska.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (24 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (24 lutego 2014, 11:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128