Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-wstawienie słupa SN z rozłącznikiem w istniejącą linię oraz ułożenie kabla na działce w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 19.02.2014 r.  
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
   
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wstawieniu słupa SN z rozłącznikiem w istniejącą linię napowietrzną oraz ułożenie odcinka kabla na działce nr 43/1 obręb Gzin Górny między projektowanym słupem a projektowanym kablem na działce nr 55 obręb Gzin Górny w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 54/3 obręb Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.
 
W związku z tym można zapoznać się z materiałem dowodowym tej sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełm. do  dnia 28.02.2014 r. w godzinach urzędowania.
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (19 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (19 lutego 2014, 14:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1454