Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych Sn i nn wraz ze stacją transformatorową na działkach w Janowie

Dąbrowa Chełmińska  13.02.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2014 r. została wydana decyzja administracyjna w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych Sn i nn wraz ze słupową stacją transformatorową dla zasilania złączy pomiarowych dla budynków mieszkalnych na działkach nr 33/3-5 w m. Janowo – realizacja inwestycji na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 69/2, 69/1, 34/1, 72/4 i 70/1 w obrębie ewidencyjnym Janowo gm. Dąbrowa Chełmińska.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (13 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (13 lutego 2014, 15:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660