Obwieszczenie o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 11.02.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 196/4, 157/7 i 266 obręb ewidencyjny Gzin Górny wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 157/4 i 196/3 w obrębie geodezyjnym Gzin Górny gm. Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (11 lutego 2014)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (11 lutego 2014, 10:10:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1125